Soi cầu việt 68


Soi cầu 247 bạch thủ lô


4.75K
Spread the love

Soi cầu 247 bạch thủ lô – Bạn đang muốn tim kiêm được một trang website bạch thủ lô mb . Uy tín ,chuẩn xác để có thể cung cấp cho mình được con lô đẹp chơi trong ngày hôm nay . Vậy bạn hãy đến với website soi cau viet 68 . Đây là trang soi cầu dự đoán bạch thủ lô miền bắc chuẩn xác mỗi ngày , được các chuyên gia nhiều kinh nghiệm cập nhật .

https://soicauviet68.com/wp-content/uploads/2022/02/Soi-cau-247-bach-thu-lo.jpg
Soi cầu 247 bạch thủ lô

Bạch thủ lô là gì ?

Bạch thủ là một con lô được chúng ta nghiên cứu sàng lọc kỹ càng và chuẩn xác nhất , để đưa ra được một con lô duy nhất để chúng ta chơi trong ngày . Không như ta chơi song thủ lô hay lô dàn là phai chơi nhiều con mà bạch thủ lô . Cho chúng ta chơi chỉ một con duy nhất và rất hiệu quả có độ chiến thắng cao .

Nhận lô bạch thủ Xác
Phí Lấy Cầu => 500k ( 500.000 VND )
Thẻ Cào : ViettelVinaMobi
Liên Hệ zalo => 
 
NẠP THẺ NHẬN SỐ VIP TẠI ĐÂY

Bảng thống kê bạch thủ lô siêu chuẩn

Ngày 01/06/2023 : bạch thủ Chờ kết quả

Ngày 31/05/2023 : bạch thủ 89trượt

Ngày 30/05/2023 : bạch thủ 87trúng 87×2

Ngày 29/05/2023 : bạch thủ 92trúng 92

Ngày 28/05/2023 : bạch thủ 59trúng 59

Ngày 27/05/2023 : bạch thủ 79trúng 79

Ngày 26/05/2023 : bạch thủ 95trúng 95

Ngày 25/05/2023 : bạch thủ 89trúng 89

Ngày 24/05/2023 : bạch thủ 96trúng 96

Ngày 23/05/2023 : bạch thủ 94trượt

Ngày 22/05/2023 : bạch thủ 97trúng 97

Ngày 21/05/2023 : bạch thủ 49trúng 49

Ngày 20/05/2023 : bạch thủ 37trúng 37

Ngày 19/05/2023 : bạch thủ 29trúng 29

Ngày 18/05/2023 : bạch thủ 72trúng 72×2

Ngày 17/05/2023 : bạch thủ 93trúng 93

Ngày 16/05/2023 : bạch thủ 92trúng 92

Ngày 15/05/2023 : bạch thủ 58trúng 58

Ngày 14/05/2023 : bạch thủ 94trượt

Ngày 13/05/2023 : bạch thủ 93trúng 93

Ngày 12/05/2023 : bạch thủ 75trúng 75

Ngày 11/05/2023 : bạch thủ 82trượt

Ngày 10/05/2023 : bạch thủ 47trượt

Ngày 09/05/2023 : bạch thủ 64trúng 64

Ngày 08/05/2023 : bạch thủ 89trượt

Ngày 07/05/2023 : bạch thủ 67trúng 67

Ngày 06/05/2023 : bạch thủ 98trượt

Ngày 05/05/2023 : bạch thủ 26trúng 26

Ngày 04/05/2023 : bạch thủ 96trúng 96

Ngày 03/05/2023 : bạch thủ 82trượt

Ngày 02/05/2023 : bạch thủ 40trượt

Ngày 01/05/2023 : bạch thủ 89trúng 89×2

Ngày 30/04/2023 : bạch thủ 97trượt

Ngày 29/04/2023 : bạch thủ 82trúng 82

Ngày 28/04/2023 : bạch thủ 94trượt

Ngày 27/04/2023 : bạch thủ 92trượt

Ngày 26/04/2023 : bạch thủ 87trúng 87

Ngày 25/04/2023 : bạch thủ 83trúng 83

Ngày 24/04/2023 : bạch thủ 94trượt

Ngày 23/04/2023 : bạch thủ 46trượt

Ngày 22/04/2023 : bạch thủ 95trượt

Ngày 21/04/2023 : bạch thủ 94trúng 94

Ngày 20/04/2023 : bạch thủ 87trúng 87

Ngày 19/04/2023 : bạch thủ 90trúng 90

Ngày 18/04/2023 : bạch thủ 86trúng 86

Ngày 17/04/2023 : bạch thủ 76trúng 76×2

Ngày 16/04/2023 : bạch thủ 86trúng 86

Ngày 15/04/2023 : bạch thủ 29trúng 29

Ngày 14/04/2023 : bạch thủ 79trúng 79

Ngày 13/04/2023 : bạch thủ 96trúng 96

Ngày 12/04/2023 : bạch thủ 29trúng 29

Ngày 11/04/2023 : bạch thủ 69trúng 69

Ngày 09/04/2023 : bạch thủ 98trúng 98

Ngày 08/04/2023 : bạch thủ 92trượt

Ngày 07/04/2023 : bạch thủ 86trúng 86

Ngày 06/04/2023 : bạch thủ 89trúng 89

Ngày 05/04/2023 : bạch thủ 86trúng 86

Ngày 04/04/2023 : bạch thủ 45trúng 45×2

Ngày 03/04/2023 : bạch thủ 78trúng 78

Ngày 02/04/2023 : bạch thủ 39trúng 39×2

Ngày 01/04/2023 : bạch thủ 48trúng 48

Ngày 31/03/2023 : bạch thủ 89trúng 89

Ngày 30/03/2023 : bạch thủ 95trúng 95

Ngày 29/03/2023 : bạch thủ 67trúng 67

Ngày 28/03/2023 : bạch thủ 89trượt

Ngày 27/03/2023 : bạch thủ 96trúng 96

Ngày 26/03/2023 : bạch thủ 95trúng 95

Ngày 25/03/2023 : bạch thủ 67trượt

Ngày 24/03/2023 : bạch thủ 96trúng 96

Ngày 23/03/2023 : bạch thủ 94trúng 94

Ngày 22/03/2023 : bạch thủ 69trúng 69

Ngày 21/03/2023 : bạch thủ 86trúng 68

Ngày 20/03/2023 : bạch thủ 67trượt

Ngày 19/03/2023 : bạch thủ 96trúng 96

Ngày 18/03/2023 : bạch thủ 37trúng 37

Ngày 17/03/2023 : bạch thủ 93trúng 93

Ngày 16/03/2023 : bạch thủ 76trượt

Ngày 15/03/2023 : bạch thủ 92trúng 92

Ngày 14/03/2023 : bạch thủ 32trượt

Ngày 13/03/2023 : bạch thủ 93trượt

Ngày 12/03/2023 : bạch thủ 63trượt

Ngày 11/03/2023 : bạch thủ 08trúng 08

Ngày 10/03/2023 : bạch thủ 65trượt

Ngày 09/03/2023 : bạch thủ 97trượt

Ngày 08/03/2023 : bạch thủ 67trúng lô 67

Ngày 07/03/2023 : bạch thủ 93trượt

Ngày 06/03/2023 : bạch thủ 97trúng lô 97

Ngày 05/03/2023 : bạch thủ 89trúng lô 89

Ngày 04/03/2023 : bạch thủ 26trúng lô 26

Ngày 03/03/2023 : bạch thủ 86trúng lô 86

Ngày 02/03/2023 : bạch thủ 69trúng lô 69

Ngày 01/03/2023 : bạch thủ 67trượt

Ngày 28/02/2023 : bạch thủ 89 trúng 89×3

Ngày 27/02/2023 : bạch thủ 67 trúng 67

Ngày 26/02/2023 : bạch thủ 97 trúng 97×2

Ngày 25/02/2023 : bạch thủ 63 trúng 63

Ngày 24/02/2023 : bạch thủ 79 trúng 79

Ngày 23/02/2023 : bạch thủ 96 truot

Ngày 22/02/2023 : bạch thủ 78 trúng 78

Ngày 21/02/2023 : bạch thủ 98 trươt

Ngày 20/02/2023 : bạch thủ 67 trung 67

Ngày 19/02/2023 : bạch thủ 85 truot

Ngày 18/02/2023 : bạch thủ 36 trung 36

Ngày 17/02/2023 : bạch thủ 98 trung 98

Ngày 16/02/2023 : bạch thủ 78 trung 78

Ngày 15/02/2023 : bạch thủ 39 truot

Ngày 14/02/2023 : bạch thủ 00 truot

Ngày 13/02/2023 : bạch thủ 96 trung 96

Ngày 12/02/2023 : bạch thủ 30 truot

Ngày 11/02/2023 : bạch thủ 06 trung 06

Ngày 10/02/2023: bạch thủ 12trượt

Ngày 09/02/2023: bạch thủ 30trúng 30

Ngày 08/02/2023: bạch thủ 76trúng 76

Ngày 07/02/2023: bạch thủ 86trúng 86×2

Ngày 06/02/2023: bạch thủ 59trượt

Ngày 05/02/2023: bạch thủ 09trúng 09

Ngày 04/02/2023: bạch thủ 83trúng 83

Ngày 03/02/2023: bạch thủ 91trúng 91×2

Ngày 02/02/2023: bạch thủ 79trúng 79

Ngày 01/02/2023: bạch thủ 98trượt

Ngày 31/01/2023: bạch thủ 75trúng 75

Ngày 29/01/2023: bạch thủ 89trúng 89

Ngày 28/01/2023: bạch thủ 75trúng 75

Ngày 27/01/2023: bạch thủ 07trượt

Ngày 26/01/2023: bạch thủ 08trúng 08

Ngày 25/01/2023: bạch thủ 83trúng 83

Ngày 18/01/2023: bạch thủ 82trúng 82

Ngày 16/01/2023: bạch thủ 16trượt

Ngày 15/01/2023: bạch thủ 45trúng 45×2

Ngày 13/01/2023: bạch thủ 47trượt

Ngày 12/01/2023: bạch thủ 29trúng 29

Ngày 11/01/2023: bạch thủ 10trúng 10×2

Ngày 10/01/2023: bạch thủ 09trúng 09

Ngày 09/01/2023: bạch thủ 63trượt

Ngày 08/01/2023: bạch thủ 89trượt

Ngày 07/01/2023: bạch thủ 06trúng 06

Ngày 06/01/2023: bạch thủ 10trúng 10

Ngày 05/01/2023: bạch thủ 57trúng 57

Ngày 04/01/2023: bạch thủ 67trúng 67

Ngày 03/01/2023: bạch thủ 38trượt

Ngày 02/01/2023: bạch thủ 07trúng 07

Ngày 01/01/2023: bạch thủ 79trúng79x2

Ngày 31/12/2022 : bạch thủ 70trượt

Ngày 30/12/2022 : bạch thủ 46trượt

Ngày 29/12/2022 : bạch thủ 08trúng08x2

Ngày 28/12/2022 : bạch thủ 34trúng 34

Ngày 27/12/2022 : bạch thủ 48trượt

Ngày 26/12/2022 : bạch thủ 93trúng 93

Ngày 25/12/2022 : bạch thủ 07trượt

Ngày 24/12/2022 : bạch thủ 39trúng 39×2

Ngày 23/12/2022 : bạch thủ 91trượt

Ngày 22/12/2022 : bạch thủ 10trúng10

Ngày 21/12/2022 : bạch thủ 38trúng 38×2

Ngày 20/12/2022 : bạch thủ 43trượt

Ngày 19/12/2022 : bạch thủ 67trúng 67

Ngày 18/12/2022 : bạch thủ 85trúng 85

Ngày 17/12/2022 : bạch thủ 02trượt

Ngày 16/12/2022 : bạch thủ 09 →trúng 09

Ngày 15/12/2022 : bạch thủ 32trúng 32

Ngày 14/12/2022 : bạch thủ 27trượt

Ngày 13/12/2022 : bạch thủ 17 →trúng 17

Ngày 12/12/2022 : bạch thủ 57 →trúng 57

Ngày 11/12/2022 : bạch thủ 26trúng 26

Ngày 10/12/2022 : bạch thủ 93trượt

Ngày 09/12/2022 : bạch thủ 68 →trúng 68

Ngày 08/12/2022 : bạch thủ 89 →trúng 89×2

Ngày 07/12/2022 : bạch thủ 84 →trúng 84

Ngày 06/12/2022 : bạch thủ 43 →trúng 43

Ngày 05/12/2022 : bạch thủ 91trúng 91

Ngày 04/12/2022 : bạch thủ 02trượt

Ngày 03/12/2022 : bạch thủ 72 → trúng 72

Ngày 02/12/2022 : bạch thủ 06 → trúng 06

Ngày 28/11/2022 : bạch thủ 72 → trúng 72

Ngày 26/11/2022 : bạch thủ 95 → trượt

Ngày 25/11/2022 : bạch thủ 68 → trúng 68

Ngày 24/11/2022 : bạch thủ 87 → trúng 87×2

Ngày 23/11/2022 : bạch thủ 91trúng 91

Ngày 22/11/2022 : bạch thủ 27 → trượt

Ngày 21/11/2022 : bạch thủ 64 → trượt

Ngày 20/11/2022 : bạch thủ 24 → trúng 24

Ngày 19/11/2022 : bạch thủ 31trúng 31

Ngày 18/11/2022 : bạch thủ 07trúng 07×2

Ngày 17/11/2022 : bạch thủ 98trúng 98

Ngày 16/11/2022 : bạch thủ 07trượt

Ngày 15/11/2022 : bạch thủ 57trúng 57

Ngày 14/11/2022 : bạch thủ 92trúng 92

Ngày 13/11/2022 : bạch thủ 71trúng 71

Ngày 12/11/2022 : bạch thủ 02trượt

Ngày 11/11/2022 : bạch thủ 92trúng 92

Ngày 10/11/2022 : bạch thủ 20 → trúng 20

Ngày 09/11/2022 : bạch thủ 27trượt

Ngày 08/11/2022 : bạch thủ 24trúng 24

Ngày 07/11/2022 : bạch thủ 48trúng 48

Ngày 06/11/2022 : bạch thủ 91trúng 91×2

Ngày 05/11/2022 : bạch thủ 87trúng 87×2

Ngày 04/11/2022 : bạch thủ 32trượt

Ngày 03/11/2022 : bạch thủ 73trúng 73

Ngày 02/11/2022 : bạch thủ 46trúng 46

Ngày 01/11/2022 : bạch thủ 05trúng 05

Ngày 31/10/2022 : bạch thủ 16trúng 16×2

Ngày 30/10/2022 : bạch thủ 68trúng 68

Ngày 29/10/2022 : bạch thủ 13trúng 13

Ngày 28/10/2022 : bạch thủ 50trúng 50

Ngày 27/10/2022 : bạch thủ 30trượt

Ngày 26/10/2022 : bạch thủ 98trúng 89 98

Ngày 25/10/2022 : bạch thủ 65trúng 65

Ngày 24/10/2022 : bạch thủ 80trúng 80

Ngày 23/10/2022 : bạch thủ 91trúng 91×3

Ngày 22/10/2022 : bạch thủ 32trượt

Ngày 21/10/2022 : bạch thủ 09trúng 09

Ngày 20/10/2022 : bạch thủ 47trượt

Ngày 19/10/2022 : bạch thủ 04trượt

Ngày 18/10/2022 : bạch thủ 52trúng 52

Ngày 17/10/2022 : bạch thủ 13trúng 13

Ngày 16/10/2022 : bạch thủ 40trúng 40

Ngày 15/10/2022 : bạch thủ 67trúng 67

Ngày 14/10/2022 : bạch thủ 85trượt

Ngày 13/10/2022 : bạch thủ 70trúng 70

Ngày 12/10/2022 : bạch thủ 40trúng 40

Ngày 11/10/2022 : bạch thủ 76trượt

Ngày 10/10/2022 : bạch thủ 12trúng 12

Ngày 09/10/2022 : bạch thủ 09trúng 09

⋆ Ngày 08/10/2022 : bạch thủ 24trúng 24

Ngày 07/10/2022 : bạch thủ 62trúng 62

Ngày 06/10/2022 : bạch thủ 65trúng 65

Ngày 05/10/2022 : bạch thủ 29trúng 29

Ngày 04/10/2022 : bạch thủ 15trúng 15

Ngày 03/10/2022 : bạch thủ 48trượt

Ngày 02/10/2022 : bạch thủ 27ăn lô 27

Ngày 01/10/2022 : bạch thủ 01ăn lô 01×2

Ngày 30/9/2022 : bạch thủ 64ăn lô 64

Ngày 29/9/2022 : bạch thủ 92ăn lô 92

Ngày 28/9/2022 : bạch thủ 47trượt

Ngày 27/9/2022 : bạch thủ 40ăn lô 40

Ngày 26/9/2022 : bạch thủ 50ăn lô 50

Ngày 25/9/2022 : bạch thủ 57ăn lô 57×2

Ngày 24/9/2022 : bạch thủ 78ăn lô 78

Ngày 23/9/2022 : bạch thủ 65trượt

Ngày 22/9/2022 : bạch thủ 48trượt

Ngày 21/9/2022 : bạch thủ 97trượt

Ngày 20/9/2022 : bạch thủ 92ăn lô 92×2

Ngày 19/9/2022 : bạch thủ 13trượt

Ngày 18/9/2022 : bạch thủ 85trượt

Ngày 17/9/2022 : bạch thủ 26ăn lô 26

Ngày 16/9/2022 : bạch thủ 65ăn lô 65

Ngày 15/9/2022 : bạch thủ 06ăn lô 06

Ngày 14/9/2022 : bạch thủ 67ăn lô 67

Ngày 13/9/2022 : bạch thủ 01ăn lô 01

Ngày 12/9/2022 : bạch thủ 24trượt

⋆ Ngày 11/9/2022 : bạch thủ 83trượt

Ngày 10/9/2022 : bạch thủ 64trượt

Ngày 09/9/2022 : bạch thủ 57trượt

Ngày 08/9/2022 : bạch thủ 01trượt

Ngày 07/9/2022 : bạch thủ 08trượt

Ngày 06/9/2022 : bạch thủ 62trượt

Ngày 05/9/2022 : bạch thủ 91trượt

Ngày 04/9/2022 : bạch thủ 21trúng 21

Ngày 03/9/2022 : bạch thủ 16trượt

Ngày 02/9/2022 : bạch thủ 57trúng 57

Ngày 01/9/2022 : bạch thủ 26trúng 26

Vậy nên trong quá trình chúng ta chơi bạch thủ lô với một con duy nhất mà không tự tin , anh chị em hãy chơi . Bạch thủ lô khung 3 ngày do chúng tôi cung cấp với phương pháp nuôi trong khung 3 ngày . Với độ chuẩn xác tuyệt đối và chắc ăn cho anh chị em chơi , chúng tôi đã cập nhật trên mục nuôi khung . Nên anh chị em có thể cả 2 phương pháp . Nếu anh chị em cảm thấy phương pháp nào hiệu quả thì có thể đầu tư mạnh tay vào .

Soi cầu bạch thủ lô miền bắc như thế nào cho chuẩn xác

Vậy nên chúng tôi sẻ cập nhật cho anh em một số biện pháp như : Soi cầu – thống kê tổng hợp .

Soi cầu bạch thủ lô là gì ?

Các bạn chơi cờ bạc nói chung và chơi lô đề nói riêng chắc hẳn đều đã nghe đến từ cầu . Người ta hay sử dụng từ này trong các bộ môn như xóc đĩa, lô đề, tài xỉu . Cầu ở đây chính là tính lặp lại của đặc điểm chung hay mối liên hệ của kết quả . Các lần mở thưởng liên tiếp nhau trong các bộ môn cờ bạc nói trên, Khi bắt được . Cầu ta có thể căn cứ vào đó để chơi ván tiếp theo hay ngày tiếp theo 1 cách tự tin chính xác hơn.

Những ưu điểm và nhược điểm khi ta chơi bạch thủ lô

Anh em thử nghiệm trong mọi lịnh vực chơi như các canh bạc hay môn đá bóng thì nó cũng như chúng ta chơi bạch thủ lô vậy.

Ưu điểm khi chơi bạch thủ lô miền bắc

+ Nếu chúng ta khi chơi bạch thủ lô với mực vốn bỏ ra . Nên khi chiến thắng ta sẻ đạt được một số tiền thưởng khá là cao cho các bạn .

+ Vậy chúng ta khi chơi bạch thủ lô chỉ với một con lô duy nhất mà chỉ bỏ vốn ra ít nhất trong các cách chơi như lô dàn hay các cách khác .

Nhược điểm khi chơi bạch thủ lô miền bắc

+ Còn nói về nhược điểm của bạch thủ lô là khả năng ăn nó thấp hơn

+ Và cầu lô có thể về lộn nên sẻ dận đến sẻ trượt lô

Vậy nên các bạn vừa xem xong phần chốt số cũng như các phân tích , kinh nghiệm soi cầu Bạch thủ lô miền bắc . Chúc anh chị em và các thành viên của trang website có nhiều sức khỏe , luôn chiến thắng .

Từ Khóa: , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Soi Cầu Lô 4 Số MB Chính Xác Hằng Ngày Soi Cầu Lô 4 Số MB Chính Xác Hằng Ngày
Độc Thủ Ăn Thông Không Bao Giờ Thua Độc Thủ Ăn Thông Không Bao Giờ Thua
Soi Cầu Combo VIP 3 cặp xiên 2 + Đề 10 số Soi Cầu Combo VIP 3 cặp xiên 2 + Đề 10 số
Combo VIP Bạch thủ + Xiên 2 + Song thủ Combo VIP Bạch thủ + Xiên 2 + Song thủ
Soi Cầu Dàn Đề 20 Số mb Chính Xác Hằng Ngày Soi Cầu Dàn Đề 20 Số mb Chính Xác Hằng Ngày
Soi Cầu Dàn Lô 8 Số mb Chính Xác Hằng Ngày Soi Cầu Dàn Lô 8 Số mb Chính Xác Hằng Ngày
soi cầu xiên 3 miền bắc chính xác hằng ngày soi cầu xiên 3 miền bắc chính xác hằng ngày
Dàn Đề 60 Số Miền Bắc Chính Xác Nhất Dàn Đề 60 Số Miền Bắc Chính Xác Nhất
Dàn Đề 10 Số Chính Xác Nhất Miền Bắc Dàn Đề 10 Số Chính Xác Nhất Miền Bắc
Dàn Lô 6 Số Miền Bắc Ăn Sập Sàn Chủ Lô Dàn Lô 6 Số Miền Bắc Ăn Sập Sàn Chủ Lô